Oplevelser med dyr

   

Oplevelser med dyr.

 Få indre ro, nærvær og glæde

- When Animal Choose - Horsemanship

 
De følelsesmæssige relationer mellem mennesker kan være komplicerede, og er ofte fyldt med forventninger, fordomme, komplekser og bindinger. Nogle mennesker har så dårlige erfaringer med sig selv i de følelsesmæsssige relationer, at det er blevet direkte invaliderende og har sat sig som en psykisk lidelse.

Hesten kan hjælpe os til at åbne op for følelserne. De store rare øjne, den bløde mule eller den meget store krop, vækker enten rare følelser eller angst hos os. I al fald en følelsesmæssig reaktion og en følelsesmæssig kontakt. Til at skabe kontakten og opbygge relationen benytter vi hos Naturgården Østerbymark WAC Metoden.

 

 ” When Animal Choose” WAC-metoden”.

Via horsemanship – WAC-metoden lærer du at styre hesten ved at give tydelige signaler med kropssproget bl.a. så hesten forstår, følger og accepterer mennesket som en ven. Hesten får tillid til mennesket gennem øvelser fra jorden.

WAC-metoden tager afsæt i hesten naturlige adfærd i flokken. Metoden er uden tvang, men derimod en metode, som arbejder ud fra det frie valg, og når først hesten og vi har valgt at samarbejde, er der ingen grænser for hvad vi i fælleskab kan opnå. Altid ud fra det frie valg!


Et menneske kan ikke styre en hest med magt eller holde den, hvis der ikke er et samarbejde. Derfor er det helt afgørende med samarbejde og tydeligheden i kropsproget og kommunikation mellem hest og menneske.

Nøgleordene er: ro, tålmodighed, indsigt, venlighed, samarbejde, og kommunikation.


Hestens natur er således, at den rummer og giver fordomsfrit plads til, at vi mennesker kan have svære følelser, og således være en vigtig sparringspartner i en behandlings- og tilvænnings-proces, hvor mennesket kan vælge at gå til og fra, afhængig af mod eller angstniveau. Den følelsesmæssige kontakt til hesten og de følelsesmæssige erfaringer og oplevelser det har givet, kan spille en vigtig rolle i efterfølgende følelsesmæssige forhold.


Heste er naturlige, ligetil og autentiske i deres kontakt til mennesker, og dømmer ikke nogle. De er i nuet.

Mennesker med følelsesmæssige vanskeligheder, og andre hindringer for almindelig kontakt  kan have stor glæde ved kontakten med dyr.


Kontakt og nærvær, koncentration, empati, struktur og forudsigelighed.


Således har undersøgelser vist, at mennesker får opøvet disse kompetencer i samværet med hestene, og kan overføre dette på andre områder af livet med succes.

Nogle mennesker er naturligt nok bange for heste. På trods af angsten vil mange alligevel opleve, at de også har en tiltrækning af dem. Med WAC-metoden vil du opleve mestring af hesten fra jorden og derved mindske egen angst og derved opnå en personlig sejr.

Disse personlige sejre er i høj grad opbyggende for selvfølelsen og selvtilliden.
Den kropslige følelse af samhørighed mellem hest og rytter, vil påvirke den følelsesmæssige samhørighed i gunstig retning. ”At føle sig ét med hesten”. Det vil bl.a. sige at kunne slippe egen angst og begrænsninger, og give sig hen til en anden. Dette understøtter WAC-metoden.

 

Målgruppe:

Mennesker, som kan have svært ved at finde indre ro, nærvær og glæde.

Heste har en dokumenteret evne til at virke lindrende og helbredende på mennesker, som har psykiske eller sociale problemer. Heste er uden fordomme, og for hesten er det uden betydning, hvem du er og hvilken historie og baggrund du kommer med. Det, du får feedback på fra hesten, er din adfærd.

Hesten spejler menneskets måde at kommunikere på og reagerer ud fra kropssprog, sindsstemning og adfærd. Samarbejdet med hesten kan bl.a. betragtes som en træning i sociale adfærdsregler og kan således også blive en træning i at skabe sociale kontakter.

Hestens bevægelser og ridningen er medvirkende til, at du mærker og forstår sin egen krop. Arbejdet med hesten skaber centrering, jordforbindelse og afgrænsning, hvilket giver en øget selvkontrol og fokusering samt bedre balance, koncentration og koordination. Den fysiske berøring reducerer stresshormoner. Blodtrykket og pulsen falder, og der skabes en afslappet stemning i kroppen.

Efterhånden som du kommer godt i gang med ridningen og aktiviteten med hesten, vil du opnå en personlig sejr, som er vundet gennem tillid til og samarbejde med hesten.
I princippet kan alle have glæde af denne form for samvær med heste og i særdeleshed, hvis man har svært ved at føle indre ro, nærvær og glæde.

Videnskaben udtaler sig:

I Norge og Sverige har man arbejdet med hesteassisteret personlig udvikling i 30 år. På Oslos Universitetshospital i Norge har man bygget stalde og arbejder målrettet med heste som et led i behandlingen. Hestene bruges således som terapeutisk redskab til klienter indlagt på den psykiatriske afdeling for misbrugere. Der er på stedet ved at blive skrevet en doktorafhandling herom.
I Danmark er der også videnskabelig fokus på den udviklende proces, som relation med heste og ridning giver. Århus Universitet har således nedsat en forskningsgruppe, som i de seneste år har arbejdet målrettet med at dokumentere evidensen af hesteassisteret personlig udvikling

 

Oplevelser med dyr/naturen. Få indre ro, nærvær og glæde

Henvender sig til alle!

Benyt Naturgården Østerbymark dyrepark som udflugtmål og få kontakt med dyr. Alle dyrene er vant til menneske kontakt og meget tamme. Oplev nærvær, ro, glæde, naturoplevelser og frisk luft. Der er også mulighed for at spise jeres medbragte mad i hyggelige natur omgivelser.

Stimuler sanserne. Vi har Høns,Papegøjer, påfugle, undulater Ænder, katte, Geder, Æsler,Kaniner, Marsvin,hunde og heste.

Der vil løbende blive afholdt forskellige events. Mad på bål. Vær med til at bygge Junglestien. Et projekt som vil være med til at styrke motorikken. Vi vil tage nogle af de gamle lege op igen. Altså masser af kreative udendørs aktivitet. Kun fantasien sætter grænsen.

Kom og vær med, oplev glæden, den friske luft og naturen.

 

Venlig hilsen Naturgården Østerbymark

v/ Karl-Erik Halkjær

Madumvej 2

6990 Ulfborg.

TLF: 2370 1762

Mail: madumvej@hotmail.dk

 

*

Der er ikke indlagt nogen video

*